ZÁPISY DO REJSTŘÍKU Z POHODLÍ DOMOVA

PODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE, VYROZUMĚNÍ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

NÁVOD A POSTUP ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PLATNÝ PRO ROK 2018

BEZPLATNÁ KONTROLA ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

vše dle zákona č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

SLUŽBA JE ONLINE, JEDNO ODKUD JSTE.

SEPISUJEME PRO VÁS NÁVRHY ZÁPISU ZMĚN NA PRVNÍ DOBROU:

 • u nově vzniklých právnických osob společenství vlastníků, bytových družstev - prvozápisy
 • u založených subjektů změny zapsaných údajů
 • pokud společnost končí svojí činnost, podáváme návrh na výmaz

V Zákoně O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH č. 304/2013 Sb. jsou OBSAŽENÁ I BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

ZÁPISY, LISTINY A LHŮTY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU.

Zápisy, změny zápisů a výmazy bytových družstev (s.r.o.,) společenství vlastníků (a dalších subjektů) do veřejného rejstříku se řídí Zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. Aktuální znění od 1.1. 2018 k nahlédnutí»

 • Veřejné rejstříky a skutečnosti do nich zapisované řeší § 25;
 • Jaké listiny se ukládají do Sbírky listin obsahuje § 66; Takové listiny i ve Sbírce listin najdete, jelikož jsou veřejné.
 • Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho povolení ukládá § 96, nejpozději do 5 pracovních dnů;

VYTVOŘENÍ NÁVRHU V INTELIGENTNÍM FORMULÁŘI - V SEDMI KROCÍCH PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Prvozápis nebo změnu zapsaných údajů, (výmaz) je nutné podat na návrhu vytvořeném v inteligentním formuláři. Návrh formuláře vytvoříte v aplikaci na adrese: portal.justice.cz» vlevo Podání do veřejného rejstříku»

 1. ZADEJTE POŽADOVANÝ TYP NÁVRHU
 2. IČO: DRUŽSTVA NEBO SPOLEČENSTVÍ
 3. VYPLŇTE NEJPRVE PŘEDMĚTNOU ČÁST
 4. PO TÉ ZÁVĚREČNOU
 5. PŘIPOJTE PODPISY
 6. PŘÍLOHY
 7. VYGENERUJTE TYP FORMULÁŘE PODLE PODPISU

VSTUPNÍ STRÁNKA DO INTELIGENTNÍHO FORMULÁŘE.

Pokud potřebujete vytvořit návrh v inteligentním formuláři a vepsat údaje požádejte, cena za sepis je 500,-Kč.

BEZPLATNÁ KONTROLA ZÁPISU BYTOVÉHO DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V obchodním REJSTŘÍKU

Můžete nastudovat zákon nebo nás požádat o bezplatnou kontrolu současného zápisu v obchodním rejstříku.

PROČ POŽÁDAT O KONTROLU ZÁPISU V REJSTŘÍKU?

 • Pokud připravujete změnu zápisu budete mít jistotu, že upravíte vše najednou.
 • Doplníte si předchozí dosud nezapsané změny
 • Ušetříte čas
 • Peníze za kolek
 • Budete mít vše v pořádku na první dobrou

Stačí zadat IČO

Výsledek kontroly obdržíte na Vámi uvedený e-mail.

ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VE TŘECH KROCÍCH

1. SEPIS NÁVRHU 2. SEPIS PŘÍLOH K NÁVRHU 3. PODÁNÍ NA REJSTŘÍKOVÝ SOUD

ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NAPŘÍČ INTERNETEM V RÁMCI CELÉ ČR.

 • Vyřídíte vše z pohodlí domova, nebo zaměstnání, nemusíte nikam chodit ani jezdit.
 • Komunikace s námi, která Vám nejlépe vyhovuje, po mailu, mobilu, video hovoru nebo chetu.
 • Po doručení všech podkladů, podáme návrh zápisu rejstříkovému soudu do druhého dne.
 • Vyrozumění rejstříkového soudu USNESENÍM do 5 pracovních dnů.
 • Pokud potřebujete okamžité nabytí právní moci zápisu, podáme Vzdání se práva na odvolání.

Na požádání pro Vás připravíme návrh zápisu do obchodního rejstříku, sepíšeme přílohy a podáme. A to v rozsahu a pevné ceně.

 1. PRVOZÁPIS - 3.000,-Kč
 2. ZMĚNU ZAPSANÝCH ÚDAJŮ - 2.000,-Kč
 3. VÝMAZ - 1.500,-Kč
 4. SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE I SEPIS PŘÍLOH, KOMPLETACE PŘÍLOH PŘED PODÁNÍM
 5. SOUČÁSTÍ PODÁNÍ JE ZALOŽENÍ DOKUMENTŮ DO SBÍRKY LISTIN
 • SLUŽBA JE ONLINE, JEDNO ODKUD JSTE.

PROČ S NÁMI?

 • Jednoduchá smlouva, žádné právní kličky ani smyčky
 • Praxe správce § provázaná právem
 • Pevná cena
 • Platba až po plnění ke spokojenosti klienta
 • Máme reference

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

VARIANTA, STANOVENÍ CENY, OBJEDNÁVKA

1. PRVOZÁPIS

Služba zahrnuje:

 • právní poradenství
 • komunikaci
 • sepis Návrhu Prvozápisu
 • sepis příloh
 • kompletace příloh před podáním
 • zápis do Veřejného rejstříku
 • založení do Sbírky listin
 • po vydání USNESENÍ, podání Vzdání se práva na odvolání

Uděláme vše za Vás, služba na "klíč"

Pevná cena za PRVOZÁPIS 3.000,-Kč

Obratem obdržíte návrh smlouvy

2. ZMĚNA ZAPSANÝCH ÚDAJŮ

Služba zahrnuje:

 • právní poradenství
 • komunikaci
 • sepis Návrhu Změny
 • sepis příloh
 • kompletace příloh před podáním
 • zápis do Veřejného rejstříku
 • založení do Sbírky listin
 • po vydání USNESENÍ, podání Vzdání se práva na odvolání

Uděláme vše za Vás, služba na "klíč"

Pevná cena za ZMĚNU 2.000,-Kč/

Obratem obdržíte návrh smlouvy

3. VÝMAZ

Služba zahrnuje:

 • právní poradenství
 • komunikaci
 • sepis Návrhu Výmaz
 • kompletace příloh (cca 8-12) před podáním
 • zápis do Veřejného rejstříku
 • založení do Sbírky listin
 • po vydání USNESENÍ, podání Vzdání se práva na odvolání
 • konverze listiny o Výmazu

Uděláme vše za Vás, služba na "klíč"

Pevná cena za VÝMAZ 1.500,-Kč

Obratem obdržíte návrh smlouvy

 • K ceně za zápis (k odměně za odvedenou práci) je potřeba ještě připočítat poplatky např. za kolky rejstříkovému soudu, ověření podpisů, odměnu notáři, je-li třeba vyhotovení veřejné listiny, za konverze dokumentů, poštovné apd.

SPOLUPRÁCE S NÁMI JE VELMI JEDNODUCHÁ:

 • Jsme malá bytová agentura, zápisy do obchodního rejstříku probíhají formou komunikace, která Vám nejlépe vyhovuje, po mailu, mobilu, video hovoru nebo chetu.
 • Co je potřeba poslat, doručíme poštou.
 • Součinnost s notářem, je-li potřeba vyhotovení notářského zápisu, zajišťujeme v místě.
 • Zápis do obchodního rejstříku provedeme v místě příslušného soudu.
 • Zajišťujeme celou akci zápisu napříč internetem v rámci celé ČR.
 • Vše vyřídíte z pohodlí Vašeho domova, ze zaměstnání, nemusíte nikam chodit ani jezdit.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

SEPIS NÁVRHU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, SEPIS PŘÍLOH K NÁVRHU, PODÁNÍ NA OBCHODNÍ REJSTŘÍK.

SEPISUJEME NÁVRHY ZÁPISŮ NAPŘÍČ INTERNETEM V RÁMCI CELÉ ČR


PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA, ORGANIZACE ČLENSKÉ SCHŮZE

MŮŽEME PRO VÁS PŘIPRAVIT STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA A ZALOŽIT BYTOVÉ DRUŽSTVO»

ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ORGANIZACE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

MŮŽEME PRO VÁS PŘIPRAVIT ZALOŽENÍ A STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ»

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

chyby v zápisech bytových družstev v obchodním rejstříku

Stále stejné chyby opakující se v zápisech bytových družstev ve Veřejném rejstříku, nebo chybí úplně!

ZÁPIS, ZMĚNA ZAPSANÝCH ÚDAJŮ KONTROLNÍ KOMISE:

 • Do veřejného rejstříku se zapisuje nejen představenstvo družstva a počet členů představenstva, ale nově od 1.1. 2014 i kontrolní komise a počet členů kontrolní komise - § 25 (1) h, v případě, že byl tento kontrolní orgán zřízen.
 • Pro změnu zapsaných údajů člena kontrolní komise je potřeba rovněž předložit Čestné prohlášení člena kontrolní komise s úředně ověřeným podpisem.
 • Dále se řídit článkem stanov kdy: Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě též místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, pokud si členská schůze svým usnesením nevyhradí volbu předsedy, popřípadě i místopředsedy trvale do své působnosti.
 • Čili pokud si členská schůze nevyhradí volbu předsedy popřípadě i místopředsedy kontrolní komise je potřeba ke změně zapsaných údajů ještě předložit zápis o volbě předsedy přip. místopředsedy kontrolní komise.

ZÁPIS, ZMĚNA ZAPSANÝCH ÚDAJŮ PŘEDSTAVENSTVO BYTOVÉHO DRUŽSTVA:

 • Funkční období končí všem členům představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu funkčního období.
 • Čili po skončení mandátu, po funkčním období, bývá 5 let, se vymaže celé představenstvo včetně s uvedením dne zániku funkce do Veřejného seznamu a opětovně se zapíše celé představenstvo včetně dne vzniku funkce do Veřejného seznamu.
 • Každý člen představenstva předloží pro změnu zapsaných údajů Čestné prohlášení člena představenstva družstva s úředně ověřeným podpisem.
 • Pokud si členská schůze nevyhradí volbu předsedy příp. místopředsedy/dů, je potřeba ke změně zapsaných údajů ještě předložit zápis z jednání představenstva, kde si představenstvo zvolí ze svého středu předsedu přip. místopředsedu/dy.

Jak VLOŽIT listiny do Sbírky LISTIN?

ZDE JE JEDNODUCHÝ NÁVOD PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ.

Existuje několik způsobů, jak vložit příslušné dokumenty vyjmenované v § 66 Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. do Sbírky listin. Aktuální znění zákona od 1.1. 2018 k nahlédnutí»

Povinné subjekty mohou zvolit mezi:

 • zprávou, prostřednictvím datové schránky na příslušný rejstříkový soud, adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
 • e-mailem na příslušný rejstříkový soud, adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
 • dokumenty ve formátu PDF nahrát na disk CD či DVD, doručením poštou odeslat na příslušný rejstříkový soud
 • elektronickým podáním prostřednictvím interaktivního formuláře na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/podani
 • elektronickým podáním prostřednictvím ePodatelny Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Společenství vlastníků nemá ze zákona povinnost zřizovat datovou schránku, přesto doporučuji, pro komunikaci s úřady si jí zřídit. Je to nejjednodušší způsob. Zřízení DATOVÉ SCHRÁNKY není zpoplatněno. Obsluhou datové schránky můžete pověřit správce, zpřístupnit datovou schránku správci.

PROČ UKLÁDAT DŮLEŽITÉ DOKUMENTY DO SBÍRKY LISTIN?

 • Za neuložení listiny do Sbírky listin existují i sankce. Rejstříkový soud může subjektu, který nedodržel svou zákonnou povinnost pokutu až do výše 100 000 Kč. Za opakované porušení může soud dokonce rozhodnout o zrušení zapsané osoby s likvidací.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950