účetní KANCELÁŘ

PROVOZNÍ SPRÁVA

VYBRANÉ SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY

EKONOMICKÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ pro BD a SVJ

EKONOMICKÁ SPRÁVA

 • VÝPOČET ČLENSKÝCH PODÍLŮ
 • ROZPOČÍTÁNÍ ÚVĚRU - JISTINA, ÚROK, POPLATEK

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

PRO NAŠE KLIENTY REALIZUJEME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V TĚCHTO OBLASTECH

PŘEDPISY

 • PŘEDPIS SLUŽEB: zálohových a paušálních plateb za vlastníkem, nájemcem, dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav), poplatků, nájmů, aktualizace změn

INTERNET BANKING

 • Obsluha elektronického bankovního účtu (pasivní)
 • Příprava platebních příkazů k autorizaci představenstvu/výboru

NASTAVENÍ ZÁLOH

 • Pokrytí vyrovnaného ročního rozpočtu na služby+10% nad rámec fakturace
 • Dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku dle rozhodnutí čl. schůze/shromáždění
 • Realizace plateb prostřednictvím SIPO

UPOMÍNÁNÍ DLUŽNÍKŮ

 • Kontrola úhrad měsíčních předpisů
 • Realizace 1. upomínky správcem
 • Realizace 2. upomínky advokátem správce

ÚČETNICTVÍ

 • Vedení účetnictví BD a SVJ
 • Vypracování směrnice pro vedení účetnictví: oběh účetních dokladů, odpovědnost
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Vedení účetnictví družstva v likvidaci

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

 • Roční vyúčtování a rozúčtování služeb a médií
 • Předání protokolů o vyúčtování služeb
 • Vyřízení reklamací, vypořádání přeplatků/nedoplatků

ODMĚNY PŘEDSTAVENSTVA, VÝBORU

 • Mzdy, smlouvy, výpočet, odvody soc. a zdr. pojištění
 • Doporučená optimalizace mezd v poměru k odvodům
 • Roční zúčtování daně a podání na FÚ

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 • Vypracování roční účetní závěrky
 • Předložení na čl. schůzi/shromáždění k odsouhlasení
 • Založení do sbírky listin na OR (Rozvaha, VZZ, příloha k úč. závěrce)

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

 • Sestavení DP
 • Zpracování příloh a podání DPPO k dani z příjmů FÚ

ČERPÁNÍ FONDU OPRAV

 • Přehled čerpání dlouhodobé zálohy

ROČNÍ ROZPOČET NA DŮM

 • PRAVIDLA TVORBY ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ
 • PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU
 • PRO ÚHRADU CEN SLUŽEB
 • PRO ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY JEDNOTEK

ZASTOUPENÍ PŘED ÚŘADY

 • Sociální správou a zdravotní pojišťovnou
 • Finančním úřadem
 • Soudem advokátem správce

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

DANĚ

MAJETKOVÉ Z NEMOVITOSTÍ:

 • Daň z nemovitých věcí od roku 2014 – z pozemku, ze staveb (daň z nemovitosti do roku 2013);
 • Daň z příjmů od roku 2014 (daň darovací do roku 2013);
 • Daň dědická do roku 2013, od roku 2014 neexistuje;
 • Daň z nabytí nemovitých věcí od roku 2014 (Daň z převodu nemovitosti do roku 2013);

REALIZACE PLATEB PROSTŘEDNICTVÍM SIPO PRO FYZICKÉ OSOBY:

ŘEŠENÍ:

Pro bytové domy realizujeme platby prostřednictvím služby SIPO. Nový vlastník nebo nájemce předá SIPO číslo správci.

Pokud SIPO číslo nemáte, vyplňte formulář pro zřízení SIPO, potvrďte souhlas s obchodními podmínkami a požádejte na České poště s.p. o přidělení SIPO čísla.

Dokumenty ke stažení:

Formulář SIPO k vyplnění

Aktuální informace týkající se SIPO včetně často kladených otázek (FAQ) najdete na webu České pošty, s. p. na adrese: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo#info

POVINNOST ZVEŘEJŇOVAT ÚČETNÍ ZÁVĚRKU PRO SVJ:

ŘEŠENÍ:

Od 1.1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kde v § 21a odstavec 4 věty první, se slova „do obchodního rejstříku“nahrazují slovy „do veřejného rejstříku“.

Protože rejstřík společenství je součástí veřejného rejstříku, má od roku 2016 každé společenství vlastníků povinnost zveřejňovat účetní závěrku!

Situaci ještě ovlivňují přechodná ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví.

Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejího schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky, a to bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Uvedená lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31. 3. 2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak zveřejňovací povinnost stanovena nejpozději do 30. 11. 2017.

Malé a mikro účetní jednotky, mezi které bude budou SVJ zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát.

Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky:

 • za účetní období roku 2014 do 31. 3. 2016
 • za účetní období roku 2015 do 30. 11. 2017
 • za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny.

JAK NA PRŮHLEDNÝ BANKOVNÍ ÚČET BD a SVJ?

ŘEŠENÍ:

Zřízení transparentního účtu - průhledné hospodaření pro bytová družstva a společenství vlastníků. Veřejně dostupné je pak číslo účtu a název transparentního účtu, zůstatek, výpis příchozích a odchozích transakcí - náhled:

 • Raiffeisen banka: https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty
 • Fio banka: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu?offset=5460
 • ČSOB: https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/
 • Komerční banka: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/
 • Česká spořitelna: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty
 • MONETA (G Money): https://www.moneta.cz/firmy/instituce-a-verejna-sprava/transparentni-ucty/001

MZDY

Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka v kontextu srážek ze mzdy.

 • vloženo (22. 4. 2018)

Jak postupovat, pokud zaměstnanec podepíše na jedno zdaňovací období „růžový formulář“ prohlášení poplatníka dvakrát u dvou různých souběžných zaměstnavatelů?»»

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950