PROVOZNÍ SPRÁVA

VYBRANÉ SLUŽBY STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY

V OSTATNÍCH OBLASTECH STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY ZAJIŠŤUJEME SOUČINNOST

PRO BYTOVÉ DOMY ZAJIŠŤUJEME SLUŽBY V OBLASTI SPRÁVY

PROVOZNÍ SPRÁVA

ZAJISTÍME PROVOZNÍ SPRÁVU V OBLASTI:

 • UZAVÍRÁNÍ SMLUV S DODAVATELI a jejich dodatků, komunikace s přímými dodavateli energií a služeb.
 • VEDENÍ PŘEDEPSANÉ EVIDENCE BYTOVÉHO FONDU A JEJÍ ARCHIVACI.
 • PROVOZ ON-LINE DIGITÁLNÍ KANCELÁŘE.
 • ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SCHŮZÍ - zajištění členské schůze, shromáždění vlastníků, zajištění prostor, sestavení programu, příprava podkladů, účast notáře, rozeslání pozvánek a plných mocí, sepis zápisu ze schůze, shromáždění.
 • DOTACE - V případě tohoto druhu dotace (poskytovatel IROP) lze vzhledem k alokaci cca 3 mld Kč slíbit s jistotou blížící se 100% přidělení dotace V ROCE 2018.
 1. NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ, KDE JE VÝŠE DOTACE AŽ 42% Z UZNATELNÝCH NÁKLADŮ.
 2. PROVEDENÍ A REKONSTRUKCE ZASTARALÉHO ZDROJE TEPLA A PŘÍPRAVY TV.
 • POJIŠTĚNÍ, ÚVĚRY - zajišťujeme součinnost v případě plnění pojistné smlouvy, připravíme účetní podklady k žádosti o úvěr.


STAVEBNÍ A TECHNICKÁ SPRÁVA

V OBLASTI STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY PRO VÁS ZAJISTÍME:

 1. STAVEBNÍ A TECHNICKOU DOKUMENTACI
 2. SESTAVENÍ PLÁNU REVIZÍ
 3. VELKÉ REKONSTRUKCE A OPRAVY (PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRING)
 4. KOUPĚ (VÝSTAVBA) BYTOVÉHO DOMU AŽ PO PŘEDÁNÍ K UŽÍVÁNÍ

V OSTATNÍCH OBLASTECH SPRÁVY ZAJIŠŤUJEME SOUČINNOST

 1. Zajištění Energetického štítku (PENB)
 2. Havarijní služba
 3. Požární bezpečnost
 4. Servis zařízení
 5. Zajištění údržby objektu (drobné opravy a údržba společných částí domu)
 6. Domovnická činnost: úklid (letní, zimní), drobná údržba, oprava a údržba svítidel (výměna žárovek), klíčové (čipové) hospodářství (výměna, zpřístupnění vchodů)
 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950