Nesplnění povinností

CO DĚLAT, KDYŽ VÁS OBEŠLE REJSTŘÍKOVÝ SOUD?

POSTUP CO DĚLAT, KDYŽ VÁS OBEŠLE REJSTŘÍKOVÝ SOUD.

SLUŽBA PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Služba online, teď hned. Jedno odkud jste.

Proč Vás obešle Rejstříkový soud?

Většinou se jedná o nedostatky:

 • nefunkční statutární orgán (představenstvo, výbor)
 • povinnost přizpůsobit stanovy
 • chyba v názvu společnosti, chybí sídlo společnosti
 • nedostatky v zápisu statutárního orgánu, kontrolní komise, ve stanoveném počtu
 • právnická osoba nesplňuje zákonné náležitosti společnosti
 • ve sbírce listin nejsou zveřejněné účetní výkazy
 • shromáždění se neusneslo, nikdo se nenašel do výboru SVJ, nastupuje dle stanov opatrovník, jmenovaný soudem

NÁVOD CO DĚLAT, KDYŽ VÁS OBEŠLE REJSTŘÍKOVÝ SOUD?

 1. Připravit podklady k odstranění nedostatků
 2. Svolat nejvyšší orgán společnosti
 3. Nedostatky odstranit v přiměřené dostatečné lhůtě, kterou Vám poskytne rejstříkový soud

Pokud si nejste jisti, že vše zvládnete sami, můžeme Vám pomoci»

Odstranění nedostatků dle upozornění Rejstříkového soudu VE TŘECH KROCÍCH.

1. PŘIPRAVÍME VŠECHNY PODKLADY 2. SVOLÁME NEJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI 3. ZAPÍŠEME ZMĚNY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Odstranění nedostatků si můžete objednat», Poskytneme Vám kvalitní a kompletní servis.

JEDNODUŠE LEVNĚ A KVALIFIKOVANĚ

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

STANOVENÍ SMLUVNÍ CENY, OBJEDNÁVKA

Cena za kompletní službu od 8.000,-Kč, podle náročnosti odstranění nedostatků.

POSKYTNEME VÁM KVALITNÍ A KOMPLETNÍ SERVIS.

 • Sepis a doplnění listin (stanov apod.), odstranění všech nedostatků dle obeslání
 • Svolání nejvyššího orgánu společnosti
 • Zajištění součinnosti notáře (pokud je potřeba osvědčení veřejnou listinou)
 • Vedení jednání
 • Zápis z jednání
 • Zápis změny do Veřejného rejstříku, sepis příloh
 • Založení listin do Sbírky listin
 • K ceně za odstranění nedostatků (k odměně za odvedenou práci) je potřeba ještě připočítat poplatky např. za kolky rejstříkovému soudu, odměnu notáři, je-li třeba vyhotovení veřejné listiny, za konverze dokumentů, poštovné apd.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

POŽÁDEJTE O Odstranění nedostatků dle upozornění Rejstříkového soudu

Odstranění nedostatků si můžete objednat», rádi Vám pomůžeme.

5 DŮVODŮ PROČ S NÁMI

 • Jednoduchá smlouva, žádné právní kličky ani smyčky
 • Praxe správce § provázaná právem
 • Pevná cena
 • Platba až po plnění ke spokojenosti klienta
 • Máme reference

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950