SLUŽBY A SPRÁVA

PRO BYTOVÉ DOMY

BYTOVÉ DRUŽSTVO A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

VĚDĚT A ZNÁT JAK SE O DŮM POSTARAT


TEĎ, HNED. JEDNO ODKUD JSTE

PŘEVOD DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ ZAKONČENÉ LIKVIDACÍ DRUŽSTVA

 1. INVESTICE, KTEROU JSTE PŘED LETY VLOŽIL DO DRUŽSTVA, SE VÁM BOHATĚ ZHODNOTILA.
 2. BYT JE MAJETKOVÁ HODNOTA V ŘÁDECH DESÍTEK TISÍC AŽ NĚKOLIKA MILIONŮ KORUN, ALE NEŘÍKÁ VÁM PANE.
 3. VY JSTE JENOM NÁJEMCEM BYTU. DŮM S BYTY VLASTNÍ DRUŽSTVO, DRUŽSTVO VYKONÁVÁ VLASTNICKÉ PRÁVO.
 4. ABY JSTE ZHODNOCENOU INVESTICI ZÍSKALI ZPĚT, JEDNODUŠE POŽÁDEJTE DRUŽSTVO O PŘEVOD BYTU DO VAŠEHO VLASTNICTVÍ.
 5. PO TÉ BUDETE ZÁPISEM V KATASTRU NEMOVITOSTÍ NA LISTU VLASTNICTVÍ UVEDEN JAKO MAJITEL BYTU.

JEŠTĚ PŘED TÍM, NEŽ DRUŽSTEVNÍ BYT DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ ZÍSKÁTE, JE POTŘEBA UDĚLAT TRANSFORMACI, S KTEROU VÁM RÁDI POMŮŽEME:

NA POŽÁDÁNÍ PROVEDEME VÝHODNÝ BEZÚPLATNÝ PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO BYTU:

 1. INICIALIZACI PŘEVODU (ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ O PŘEVODU)
 • VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZÁMĚREM NA ČLENSKÉ SCHŮZI
 • STANOVÍME SPRÁVNÝ POSTUP PŘEVODU

2. KONSTRUKČNÍ FÁZI (SAMOTNÁ REALIZACE PŘEVODŮ)

 • VYPRACUJEME PRO VÁS PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (ROZDĚLÍME DŮM NA BYTOVÉ JEDNOTKY)
 • NECHÁME ZAPSAT BYTOVÉ JEDNOTKY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 • ZALOŽÍME SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • NA ZÁKLADĚ SMLUV O PŘEVODU MAJETKU
 • K BYTOVÝM JEDNOTKÁM KATASTR ZAPÍŠE MAJITELE BYTŮ
 • PRO NABYVATELE JEDNOTEK PŘIPRAVÍME PŘIZNÁNÍ K DANÍM

3. UKONČENÍ PŘEVODU (S LIKVIDACÍ DRUŽSTVA)

 • ZAHÁJENÍ SPRÁVY DOMU SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ
 • UKONČENÍ ČINNOSTI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

CO MŮŽETE UDĚLAT PRO SEBE? VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ:

 1. CHCI MÍT JISTOTU, ŽE SE MŮJ PŘEVOD PODAŘÍ! POŽÁDEJTE O ANALÝZU JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM.
 2. NEDAŘÍ SE MI PŘEVÉST BYT DO VLASTNICTVÍ! NAPIŠTE NÁM VÁŠ PŘÍBĚH» NAJDEME MOŽNÉ ŘEŠENÍ!
 3. NEBO ROVNOU POŽÁDEJTE O PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO BYTU»

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

LIKVIDACE BYTOVÉHO DRUŽSTVA S VÝMAZEM Z REJSTŘÍKU

ZPRAVIDLA PO PŘEVODU VŠECH BYTŮ PRO VÁS ZRUŠÍME DRUŽSTVO S LIKVIDACÍ VE ČTYŘECH RYCHLÝCH KROCÍCH:

 1. VSTUPEM DO LIKVIDACE
 2. PRŮBĚHEM LIKVIDACE
 3. UKONČENÍM LIKVIDACE
 4. VÝMAZEM DRUŽSTVA Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU DO 6 MĚSÍCŮ

LIKVIDACÍ DRUŽSTVA SE ZAKONČÍ PROCES PŘEVODU BYTŮ. DRUŽSTVO PRÁVNĚ ZANIKÁ DNEM VÝMAZU Z VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU. S CELOU LIKVIDACÍ VÁM POMŮŽE:

LIKVIDÁTORKA, SE ZNALOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLEMATIKY, ZÁZEMÍ ADVOKÁTNÍ A NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘE ZA VÁS PROVEDE CELOU LIKVIDACI.

 1. ZASTOUPÍM VÁS VE FUNKCI LIKVIDÁTORA
 2. NEBO SI CHCETE LIKVIDOVAT DRUŽSTVO SAMI? NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNEME ASISTENCI LIKVIDACE (S.R.O.) TZV. LIKVIDACE TŘETÍ OSOBOU.

BYTOVÉ DRUŽSTVO A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V JEDNOM DOMĚ?

 • NIC SLOŽITÉHO K POCHOPENÍ: DRUŽSTVO SE STANE ČLENEM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ.
 • AVŠAK NEMUSÍ VŽDY DOJÍT K LIKVIDACI. NĚKDY JE DOKONCE VÝHODNĚJŠÍ DRUŽSTVO PONECHAT.
 • MÍT ČI NEMÍT BYTOVÉ DRUŽSTVO? NAPIŠTE NÁM VÁŠ PŘÍBĚH»

VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MEZI BD a SVJ

 • ODPOVĚDI NA DOTAZY NAJDETE VE FAQ NA PROJEKTOVÉM WEBU SPOLEČNOSTI.

CO MŮŽETE UDĚLAT VE VÁŠ PROSPĚCH?

 1. CHCETE MÍT JISTOTU? POŽÁDEJTE O ANALÝZU JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM LIKVIDACE!
 2. MÁTE PŘEKÁŽKU NA CESTĚ? NAPIŠTE NÁM O NÍ»
 3. NEBO ROVNOU POŽÁDEJTE O LIKVIDACI DRUŽSTVA»

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU Z POHODLÍ DOMOVA

SEPÍŠEME PRO VÁS ZÁPIS NEBO ZMĚNU ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, OKAMŽITÉ NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI:

 1. SEPIS NÁVRHU (PRVOZÁPIS, ZMĚNA, VÝMAZ)
 2. SEPIS PŘÍLOH K NÁVRHU
 3. PODÁNÍ NA REJSTŘÍKOVÝ SOUD
 4. VYROZUMĚNÍ USNESENÍM
 5. VZDÁNÍ SE PRÁVA NA ODVOLÁNÍ
 6. OKAMŽITÉ NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI

SLUŽBA ON-LINE, NAPŘÍČ INTERNETEM V RÁMCI CELÉ ČR

CO MUSÍTE UDĚLAT?

 • ZADAT IČO

VÝSLEDEK OBDRŽÍTE DO MAILU

PROČ POŽÁDAT?

 • PŘIPRAVUJETE ZMĚNU ZÁPISU? BUDETE MÍT JISTOTU, ŽE UPRAVÍTE VŠE NAJEDNOU
 • DOPLNÍTE SI PŘEDCHOZÍ DOSUD NEZAPSANÉ ZMĚNY
 • UŠETŘÍTE ČAS
 • UŠETŘÍTE PENÍZE ZA KOLEK
 • BUDETE MÍT ZÁPIS V POŘÁDKU NA PRVNÍ DOBROU

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

NOVÉ stanovy BYTOVÉHO DRUŽSTVA PLATNÉ OD 1.1. 2014

STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA ZALOŽENÁ DO 31. 12. 2013 JSOU POVINNA UVÉST STANOVY DO SOULADU SE ZÁKONEM Č. 90/2012 SB. ZÁKONEM O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (ZOK) DO 30.6. 2014.

VYCHYTANÉ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

NEMÁTE JEŠTĚ STANOVY V SOULADU SE ZÁKONEM? NEZOUFEJTE. NIKDY NENÍ POZDĚ. POKUD JSTE TAK JEŠTĚ NEUČINILI, JE MOŽNÁ NÁPRAVA I V ROCE 2018.

VÝHODY:

 • MÁME PRO VÁS PŘEDPŘIPRAVENÉ UŽ VYCHYTANÉ STANOVY, VÍME CO PLATÍ, CO FUNGUJE
 • UPRAVÍTE SI K TOMU SVÉ NUANCE A MÁTE HOTOVO
 • PŘIPOMÍNKOVÁNÍ STANOV VŽDY V AKTUÁLNÍM DOKUMENTU V REÁLNÉM ČASE
 • STANOVY ZA OPTIMALIZOVANOU CENU
 • PŮJDEME CELOU CESTU S VÁMI, VČETNĚ VEDENÍ SCHŮZE AŽ PO ZÁPIS DO REJSTŘÍKU

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS BALÍČEK VYCHYTANÉ STANOVY BD:

 1. PŘÍPRAVA A ČISTOPIS STANOV + ZDARMA DOMOVNÍ ŘÁD
 2. ODSOUHLASENÍ STANOV NA ČLENSKÉ SCHŮZI
 • ZAJISTÍME SOUČINNOST S NOTÁŘEM

3. ZÁPIS ZMĚNY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A ZALOŽENÍ DO SBÍRKY LISTIN

4. DOPORUČUJEME PO PŘIJETÍ STANOV → NÁSLEDNOU ÚPRAVU NÁJEMNÍCH SMLUV

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PLATNÉ OD 1.1. 2014

STÁVAJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZALOŽENÁ DO 31. 12. 2013 JSOU POVINNA UVÉST STANOVY DO SOULADU S OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM Č. 98/2016 SB. (NOVÝ) DO 2.1. 2017. (§ 607 NOZ).

VYCHYTANÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

NEMÁTE JEŠTĚ STANOVY V SOULADU SE ZÁKONEM? NEZOUFEJTE, POMŮŽEME VÁM. JE MOŽNÁ NÁPRAVA I V ROCE 2018.

VÝHODY:

 • MÁME PRO VÁS PŘEDPŘIPRAVENÉ UŽ VYCHYTANÉ STANOVY, VÍME CO PLATÍ, CO FUNGUJE
 • UPRAVÍTE SI K TOMU SVÉ NUANCE A MÁTE HOTOVO
 • PŘIPOMÍNKOVÁNÍ STANOV VŽDY V AKTUÁLNÍM DOKUMENTU V REÁLNÉM ČASE
 • STANOVY ZA OPTIMALIZOVANOU CENU
 • PŮJDEME CELOU CESTU S VÁMI, VČETNĚ VEDENÍ SHROMÁŽDĚNÍ AŽ PO ZÁPIS DO REJSTŘÍKU

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS BALÍČEK VYCHYTANÉ STANOVY SVJ:

 1. PŘÍPRAVA A ČISTOPIS STANOV + ZDARMA DOMOVNÍ ŘÁD
 2. ODSOUHLASENÍ STANOV NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ
 3. ZÁPIS ZMĚNY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A ZALOŽENÍ DO SBÍRKY LISTIN
 • ZAJISTÍME SOUČINNOST S NOTÁŘEM ( (V PŘÍPADĚ OSVĚDČENÍ VEŘEJNOU LISTINOU, POKUD VAŠE STANOVY PODMÍNKU PŘÍTOMNOSTI NOTÁŘE OBSAHUJÍ) NEBO POKUD CHCETE MÍT 100% PRÁVNÍ JISTOTU.
 • REJSTŘÍKOVÉ SOUDY, STANOVY BEZ OSVĚDČENÍ VEŘEJNOU LISTINNOU, ZAPISUJÍ.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

POVINNÉ ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

PŘIPRAVUJETE PRIVATIZACI BYTOVÉHO DOMU? POTŘEBUJETE ROZDĚLIT DŮM NA JEDNOTKY? VYPOŘÁDAT PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ?

TOTO JSOU NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY PRO VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA A PO TÉ MUSÍ DOJÍT K ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ»

KDY?

 • MUSÍTE POVINNĚ ZALOŽIT SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V DOMĚ ALESPOŇ S 5 JEDNOTKAMI, Z NICHŽ ALESPOŇ 3 JSOU VE VLASTNICTVÍ TŘÍ RŮZNÝCH VLASTNÍKŮ.

JAK?

 1. PROHLÁŠENÍM VLASTNÍKA DOJDE K VYMEZENÍ JEDNOTEK V DOMĚ. PŘIPRAVÍME PRO VÁS PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZAKRESLENÍ JEDNOTEK, VÝPOČTU PODLAHOVÉ PLOCHY, URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU, NEBO
 2. ODSOUHLASENÍM STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, PŘIPRAVÍME PRO VÁS STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. ZAJISTÍME SOUČINNOST S NOTÁŘEM.
 3. PŘIPRAVÍME PRO VÁS PODKLADY PRO ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A JEHO ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU.

NEVÍTE JAKOU SPOLEČNOST ZALOŽIT PRO VÁŠ BYTOVÝ PROJEKT? NAPIŠTE VÁŠ PŘÍBĚH»

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

DOBROVOLNÉ ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

JSTE MALÝ BYTOVÝ DŮM A CHCETE SE ZAŘÍDIT KOMFORTNĚ? ZALOŽTE SI SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOBROVOLNĚ!»

KDY?

 • SPOLEČENSTVÍ LZE ZALOŽIT SE SOUHLASEM VŠECH VLASTNÍKŮ V DOMĚ S MÉNĚ NEŽ 5 JEDNOTKAMI.

JAK?

PROČ ZALOŽIT SVJ DOBROVOLNĚ?

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOSTALI JSTE OBSÍLKU NA PRIVATIZACI DOMU? POTŘEBUJETE PROFINANCOVAT SDÍLENÉ BYDLENÍ? NEBO ZAHÁJIT DEVELOPERSKÝ PROJEKT?

TOTO JSOU NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY PRO ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA»

JAK?

 • JAKO SVOLAVATEL, POVĚŘENÁ OSOBA ZÁJEMCI O ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO VÁS PŘIPRAVÍME PODKLADY PRO ZALOŽENÍ DRUŽSTVA A JEHO ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU.
 • BYTOVÉ DRUŽSTVO MUSÍ MÍT ALESPOŇ TŘI ČLENY.

NEVÍTE JAKOU SPOLEČNOST ZALOŽIT PRO VÁŠ BYTOVÝ PROJEKT? NAPIŠTE VÁŠ PŘÍBĚH»

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

EKONOMICKÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ pro BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

V OBLASTI EKONOMIKY:

 • VÝPOČET ČLENSKÝCH PODÍLŮ
 • ROZPOČÍTÁNÍ ÚVĚRU - JISTINA, ÚROK, POPLATEK

V OBLASTI ÚČETNICTVÍ:

 • ÚČETNICTVÍ
 • PŘEDPISY
 • VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB
 • ODMĚNY PŘEDSTAVENSTVA, VÝBORU
 • UPOMÍNÁNÍ DLUŽNÍKŮ
 • NASTAVENÍ ZÁLOH
 • ČERPÁNÍ FONDU OPRAV
 • ROČNÍ ROZPOČET NA DŮM
 • ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
 • PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
 • ZASTOUPENÍ PŘED ÚŘADY

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

PROVOZNÍ SPRÁVA,

VYBRANÉ SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY

V OBLASTI PROVOZNÍ SPRÁVY:

 1. DOTACE:
 • NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ, KDE JE VÝŠE DOTACE AŽ 42% Z UZNATELNÝCH NÁKLADŮ.

VYBRANÉ SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY:

 1. STAVEBNÍ A TECHNICKOU DOKUMENTACI
 2. SESTAVENÍ PLÁNU REVIZÍ
 3. VELKÉ REKONSTRUKCE A OPRAVY (PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRING)
 4. KOUPĚ (VÝSTAVBA) BYTOVÉHO DOMU AŽ PO PŘEDÁNÍ K UŽÍVÁNÍ

V OSTATNÍCH OBLASTECH STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY ZAJIŠŤUJEME SOUČINNOST

 1. ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU (PENB)
 2. SERVIS ZAŘÍZENÍ
 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
 4. HAVARIJNÍ SLUŽBA
 5. ÚDRŽBA OBJEKTU (drobné opravy a údržba společných částí domu)
 6. DOMOVNICKÁ ČINNOST: úklid (letní, zimní), drobná údržba, oprava a údržba svítidel (výměna žárovek), klíčové (čipové) hospodářství.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

MÁME OTEVŘENO

PO - ČT 8:00 - 17:00 PÁ 8:00 - 14:00

Osobní návštěvu je nutné objednat» předem.

Máte-li zájem o spolupráci, konzultaci, cokoli co potřebujete vědět, pište» nebo volejte +420 775 608 950

ADRESA KANCELÁŘE

Plzeňská 2095/150, Praha 5 - Smíchov

3.patro

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Tram: výstup tramvajová zastávka Klamovka, č. spoje: 9, 10, 15, 16, 21, 25.

Metro B: (žlutá): ze stanice metra Anděl, výstup Tram, směr Plzeňská ul., dále pak tramvají ze zastávky Anděl číslo: 9, 10, 15, 16, 21, 25 výstup třetí zastávka Klamovka, (projedete zastávkou: Bertramka, U Zvonu).

Bus: výstup autobusová zastávka Klamovka, č. spoje: 191, 149, 167, 123.

Autem: lze zaparkovat ul. Plzeňská, zpoplatněno.