SLUŽBY ON-LINE NA "KLÍČ"

PRO BYTOVÉ DOMY

PRÁVNÍ SERVIS

JAKO SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ PRO NAŠE KLIENTY ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ SERVIS PŘI SPRÁVĚ BYTOVÝCH DOMŮ V PARTICIPACI S ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ JUDr. KAREŠOVÁ MARCELA PLZEŇSKÁ 2095/150, Praha 5 - SMÍCHOV → POŽÁDEJTE O PRÁVNÍ SLUŽBU

Dlouhodobá participace s JUDr. Marcelou Karešovou, doktorkou práv s více než 30tiletou praxí v oblasti občansko právní, zejména bytového práva, popř. souvisejícího práva obchodního.

Odpovědí na písemný dotazPOŽÁDEJTE O PRÁVNÍ SLUŽBU nebo formou osobní konzultace, u nás v kanceláři, po předchozí domluvě, je připravena Vám poskytnout informace, radu nebo naléhavou pomoc v oblasti bytového práva.

Cena za zpracování dotazu je cca 500,-Kč nebo půlhodinové konzultace. Pokud dotaz nebo konzultace vyústí v zakázku není účtován tento poplatek.

Nejčastěji řešené okruhy:

 • Pomoc při změně prohlášení vlastníka
 • Sepis smlouvy o výstavbě
 • Pomoc při zpracování listin pro katastr nemovitostí (smlouvy včetně návrhů na vklad nebo zápis)
 • Změny vlastníků (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí)
 • Úprava nájemních smluv pro členy družstva a podnájemních smluv
 • Nájem a podnájem (společných a nebytových prostor)
 • Stížnosti a žádosti členů, spoluvlastníků
 • Změny orgánů, stanov, zápisů v obchodním rejstříku
 • Náležitosti vynutitelného usnesení
 • Zastupování a hlasovací kvóra
 • Výběrová řízení
 • Žalobní návrhy
 • Vymáhání pohledávek včetně žalobních návrhů
 • Konzultace nejvhodnějšího postupu při vymáhání konkrétní pohledávky
 • Zastupování klienta u soudu

PRÁVNÍ SLUŽBY SPJatÉ SE ZMĚNAMI

Kromě komplexní správy nemovitostí společnost InfoSprávce s.r.o. poskytuje standardně právní služby spjaté se změnami a to v oblastech a rozsahu:

ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Pro více informací přejděte na samostatný projektový web - https://www.Druzstvo.InfoSpravce.cz

PŘEVOD DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ S LIKVIDACÍ DRUŽSTVA

Pro více informací přejděte na samostatný projektový web - https://www.PrevodyBytu.InfoSpravce.cz

LIKVIDACE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Pro více informací přejděte na samostatný projektový web - https://www.Likvidace.InfoSpravce.cz

ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Pro více informací přejděte na samostatný projektový web - https://www.SVJ.InfoSpravce.cz